DinoAnimals.pl | Zonka.pl
W skrócie
Wpisy
Komentarze

Tag: 'Słowacki'

Polemika Juliusza Słowackiego z Adamem Mickiewiczem. Czy wiesz, że…   Juliusz Słowacki niemal przez całe życie usiłował rywalizować z Adamem Mickiewiczem? Słowacki 11 lat młodszy od Mickiewicza, nigdy nie pogodził się z tym, iż współcześni bardziej cenili twórczość jego starszego kolegi. Najczęściej wynikało to z niezrozumienia przez krytyków literackich jego twórczości. Słowacki wielokrotnie polemizował z […]

Całość »