Wydawnictwo Dobre Ściągi
Zwierzęta i Dinozaury
Szukaj ściągi:
Szukaj
Epoka
Autor
Lektura
Czesław Miłosz: Miłosz - wiersze
 
Strona 2 z 3
Poprzednia
Następna
Czesław Miłosz - "Piosenka o porcelanie". Wiersz został napisany przez Miłosza podczas pobytu w Waszyngtonie w 1949 roku. Został wydany tomie wierszy „Światło dzienne”. W tekście odnajdujemy zjawisko polifonii. Można wskazać dwie osoby mówiące w wierszu. Pierwsza formułuje refleksje dotyczące wojny. Mówi o tym koszmarze w sposób metaforyczny. Znakami wojny są między innymi: „złamanej cień jabłoni”, ziemia, ...
Ściąga - ilość stron: 2
Zobacz pełną wersję ściągi
Wiara, nadzieja i miłość to trzy filary określające w sposób najbardziej podstawowy światopogląd chrześcijański. Wszystkie trzy wartości są równorzędne i konieczne do tego, by życie człowieka – nie tylko chrześcijanina, bo są to przecież wartości ogólnoludzkie - nabrało właściwego wymiaru. Święty Paweł w 13. rozdziale Pierwszego Listu do Koryntian, którego fragment nazywa się w tradycji "Hymnem o miłości", ...
Ściąga - ilość stron: 3
Zobacz pełną wersję ściągi
Czesław Miłosz - "Wyznanie". Wiersz pochodzi z tomu „Kroniki”, ma charakter autotematyczny. Jest przykładem liryki wyznania. Podmiotem jest poeta, któremu przypisywana bywa rola proroka. On zaś nie czuje się godny owej roli. Otwarcie mówi, kierując wypowiedź do Boga, o swoich przyzwyczajeniach, przyjemnościach: "(...) lubiłem dżem truskawkowy I ciemną słodycz kobiecego ciała. Jak też wódkę mrożoną, śledzie ...
Ściąga - ilość stron: 2
Zobacz pełną wersję ściągi
Czesław Miłosz - "Zaklęcie". Wiersz pochodzi ze zbioru „Miasto bez imienia”. Reprezentuje lirykę pośrednią. Wypowiedź utrzymana została w tonie podniosłym. Ma formę hymnu na cześć rozumu. Autor stosując wyliczenia, ukazuje korzyści wynikające z potęgi rozumu. Do owych korzyści należą między innymi: - tolerancja (On nie zna Żyda ni Greka, niewolnika ni pana), - pamięć o tradycji (Otwiera dłoń zakrzepłą tego co ...
Ściąga - ilość stron: 2
Zobacz pełną wersję ściągi
Czesław Miłosz (ur.1911) jest najwybitniejszym, obok Tadeusza Różewicza, współczesnym polskim poetą. Dwa pierwsze tomy wierszy wydał jeszcze w okresie międzywojennym, stanowiły one świadectwo przeświadczenia o kryzysie ogarniającym Europę, poczucia zagrożenia europejskiej kultury, cywilizacji, świata tradycyjnych wartości. Owe utwory łączyły w sobie romantyczną wizyjność z surowymi regułami klasycznej dyscypliny. ...
Ściąga - ilość stron: 3
Zobacz pełną wersję ściągi
Powojenna poezja Miłosza, zapoczątkowana tomem "Ocalenie", wydanym w 1945 roku, skoncentrowana była wokół problematyki związanej ze stosunkiem człowieka do historii, do wojny, do kwestii wolności jednostki i moralności. Miłosz od początku swej powojennej twórczości występował jako obrońca elementarnych praw moralnych, jako poeta czynnie zaangażowany w odbudowywanie świata wartości, które jego zdaniem musiały się odrodzić ...
Ściąga - ilość stron: 3
Zobacz pełną wersję ściągi
Człowiek. Czy to brzmi dumnie? Trudno odpowiedzieć na to pytanie jednoznacznie. Stworzony na obraz i podobieństwo Stwórcy, miał być wyłącznie dobry, szlachetny, dążący do boskości. Chciałoby się go widzieć takim, jakim miał być według zamierzeń Boga. Niestety, na przełomie dziejów dowiódł on niejednokrotnie swoim postępowaniem, że nie zasługuje na miano, jakim się go określa. Potrafił być podły, zwierzęco brutalny, wręcz ...
Ściąga - ilość stron: 4
Zobacz pełną wersję ściągi

Strona 2 z 3
Poprzednia
Następna


O wydawnictwie | Kontakt | Regulamin | Zostań naszym autorem | Blog | Forum | Dinozaury | Zwierzęta | Galeria | Galerie
© 2009 - 2023 Wydawnictwo Dobre Ściągi
Dobre Ściągi - pisane przez polonistów profesjonalne wypracowania, opracowania i streszczenia lektur szkolnych.
Materiały do matury, ściągi, sciagi i wypracowania. Ściąga, sciaga do liceum i gimnazjum.
SmsKod
Aby wyświetlić pełną wersję ściągi
wymagane jest podanie kodu dostępu:
OK

Przepraszamy - przerwa techniczna
Wybrana ściąga: - Ilość stron ściągi:
Zamknij