Wydawnictwo Dobre Ściągi
Zwierzęta i Dinozaury
Szukaj ściągi:
Szukaj
Epoka
Autor
Lektura
Wacław Potocki: Potocki - Wiersze
 
Strona 1 z 2
Poprzednia
Następna
Wacław Potocki - "Polska nierządem stoi". Tytuł wiersza nawiązuje do hasła: „Nie rządem Polska stoi, lecz siłą i marnością swych obywateli”. Autor w tym utworze daje wyraz swemu krytycznemu stosunkowi wobec ówczesnej sytuacji w kraju. Zwraca szczególną uwagę na to, że: - często zmieniane prawa nie wpływają na poprawę sytuacji obywateli; - nierzadko prawa nie wchodzą w życie; - prawo nie jest respektowane ...
Ściąga - ilość stron: 2
Zobacz pełną wersję ściągi
Wacław Potocki - "Zbytki polskie". Tytuł wiersza wiąże się z ówczesną sytuacją polityczną. Rozwój Polski w wieku XVI dał szansę bogacenia się, a wojny, które w XVII wieku toczyły się na obrzeżach państwa, nie zagrażały majątkom. W takiej sytuacji rosły fortuny, bogactwo przerodziło się w zbytek. Do tego zjawiska nawiązał Potocki w utworze. Biorąc pod uwagę treść wiersza, można wyodrębnić w nim dwie części. Pierwsza ...
Ściąga - ilość stron: 1
Zobacz pełną wersję ściągi
Nurt sarmacki, inaczej nazywany ziemiańskim lub szlacheckim, nawiązywał do sarmatyzmu. Sarmatyzm był ukształtowaną formacją kulturową, obejmującą swoim zasięgiem ideologię, obyczajowość i kulturę polskiej szlachty. Wpływał w istotny sposób także na kształt literatury baroku. Nazwa wzięła się od starożytnego ludu Sarmatów, który, zdaniem szlachty, miał być jej przodkiem, a charakteryzował się walecznością ...
Ściąga - ilość stron: 1
Zobacz pełną wersję ściągi
Państwo polskie w XVI wieku, za czasów panowania ostatnich Jagiellonów, było postrzegane jako mocarstwo gospodarcze i polityczne, a XVI wiek często nazywano "złotym wiekiem" Polski. Rzeczpospolita rozwijała się politycznie, umacniając swą pozycję w Europie przez korzystną politykę dynastyczną, ale też była niezwykle otwartym, tolerancyjnym państwem dbającym o wszechstronny rozwój kultury. Mimo to wielu twórców polskich już wtedy ...
Ściąga - ilość stron: 3
Zobacz pełną wersję ściągi
Koniec epoki renesansu jest traktowany przez niektórych historyków literatury jako okres zacofania i upadku. Zdanie to wiąże się z rzeczywistym obniżeniem poziomu twórczości artystycznej, która w wyniku kontrreformacji często podejmowała tematykę religijną, popularyzując katolickie spojrzenie na świat, krępując zainteresowania poetów i narzucając im do pewnego stopnia swój autorytet moralny. Jednak trzeba zauważyć, że lata na które ...
Ściąga - ilość stron: 4
Zobacz pełną wersję ściągi
Pojęcie państwa, jego rola oraz zadania to problemy, które często pojawiały się u twórców różnych epok. Można by tu przytaczać wiele przykładów, ponieważ tylko w prozie, ale i w poezji pojawiało się państwo jako siła ściśle związana a zżyciem całego narodu. Zaczynając od antyku a kończąc na współczesności można przywołać konkretne przykłady, w których widać, w jaki sposób kolejne pokolenia ludzi starały się w pełni zasłużyć ...
Ściąga - ilość stron: 8
Zobacz pełną wersję ściągi
Już od czasów panowania szlachta polska umacniała swą pozycję w Rzeczypospolitej pierwszych Jagiellonów, stopniowo stając się dominującą warstwą społeczną. W XVI wieku o państwie polskim mówiono "rzeczpospolita szlachecka" ze względu na liczne przywileje, jakimi cieszyła się szlachta, ale też z racji jej głębokiego zaangażowania w sprawy narodowe. Sytuacja zaczęła się zmieniać, kiedy po śmierci Zygmunta Augusta, ostatniego z Jagiellonów, ...
Ściąga - ilość stron: 3
Zobacz pełną wersję ściągi

Strona 1 z 2
Poprzednia
Następna


O wydawnictwie | Kontakt | Regulamin | Zostań naszym autorem | Blog | Forum | Dinozaury | Zwierzęta | Galeria | Galerie
© 2009 - 2024 Wydawnictwo Dobre Ściągi
Dobre Ściągi - pisane przez polonistów profesjonalne wypracowania, opracowania i streszczenia lektur szkolnych.
Materiały do matury, ściągi, sciagi i wypracowania. Ściąga, sciaga do liceum i gimnazjum.
SmsKod
Aby wyświetlić pełną wersję ściągi
wymagane jest podanie kodu dostępu:
OK

Przepraszamy - przerwa techniczna
Wybrana ściąga: - Ilość stron ściągi:
Zamknij