Wydawnictwo Dobre Ściągi
Zwierzęta i Dinozaury
Szukaj ściągi:
Szukaj
Epoka
Autor
Lektura
Jan Chryzostom Pasek
 
Jan Chryzostom Pasek "Pamiętniki". Jan Chryzostom PASEK (ok. 1636-ok. 1701) – najwybitniejszy pamiętnikarz polski – urodził się w okolicach Rawy Mazowieckiej w rodzinie drobnoszlacheckiej. Przypuszczalnie uczęszczał do jezuickiego kolegium w Rawie, następnie zaś – w roku 1655 – rozpoczął służbę wojskową: podczas wojen ze Szwedami walczył w dywizji Czarnieckiego na Węgrzech i w Danii oraz uczestniczył w wojnie z Moskwą. ...
Ściąga - ilość stron: 3
Zobacz pełną wersję ściągi
Jan Chryzostom Pasek "Pamiętniki". W "Pamiętnikach" Paska można wyróżnić dwie części: • pierwsza część obejmuje lata 1656 – 1666 i są to wojenne losy autora; • druga dotyczy lat 1667 – 1688 i dotyczy życia Paska na gospodarstwie. Autor swobodnie dokonywał doboru tematów i materiału, podporządkowując je opowieściom autobiograficznym. „Pamiętniki” tchną szczerością, a nawet naiwnością. Mimo że ...
Ściąga - ilość stron: 2
Zobacz pełną wersję ściągi
"Pamiętniki" - styl i kompozycja utworu. Pasek to urodzony gawędziarz. Jego język jest prosty, potoczny, dowcipny, a nawet nieco rubaszny, bogaty w łacińskie wtręty i naleciałości, pojawiające się zaś w toku narracji różnego rodzaju anegdoty, przysłowia i opowiadania, jak na przykład historia o oswojonej wydrze imieniem Robak, będącej własnością bohatera, służą wzbogaceniu i urozmaiceniu warstwy treściowej utworu. Tym, ...
Ściąga - ilość stron: 2
Zobacz pełną wersję ściągi
Późny barok jest okresem pełnego rozkwitu sztuki pamiętnikarskiej. Ponieważ pamiętnik i diariusz były notatką prywatną, nie przeznaczoną do druku i nie podlegającą cenzurze, rozwijały się one bardzo energicznie. Był to gatunek uprawiany zwłaszcza przez stany wyższe i mieszczaństwo. Sytuacja Polski, która prowadziła szereg wojen, sprzyjała pisaniu pamiętników i raptularzy, bowiem przygody wojenne były jednym z najczęściej podejmowanych ...
Ściąga - ilość stron: 2
Zobacz pełną wersję ściągi
Nurt sarmacki, inaczej nazywany ziemiańskim lub szlacheckim, nawiązywał do sarmatyzmu. Sarmatyzm był ukształtowaną formacją kulturową, obejmującą swoim zasięgiem ideologię, obyczajowość i kulturę polskiej szlachty. Wpływał w istotny sposób także na kształt literatury baroku. Nazwa wzięła się od starożytnego ludu Sarmatów, który, zdaniem szlachty, miał być jej przodkiem, a charakteryzował się walecznością ...
Ściąga - ilość stron: 1
Zobacz pełną wersję ściągi
Już od czasów panowania szlachta polska umacniała swą pozycję w Rzeczypospolitej pierwszych Jagiellonów, stopniowo stając się dominującą warstwą społeczną. W XVI wieku o państwie polskim mówiono "rzeczpospolita szlachecka" ze względu na liczne przywileje, jakimi cieszyła się szlachta, ale też z racji jej głębokiego zaangażowania w sprawy narodowe. Sytuacja zaczęła się zmieniać, kiedy po śmierci Zygmunta Augusta, ostatniego z Jagiellonów, ...
Ściąga - ilość stron: 3
Zobacz pełną wersję ściągi
Barok jest okresem rozkwitu sztuki pamiętnikarskiej, ponieważ kultura renesansu dotarła do ogółu szlachty polskiej dopiero w XVIII wieku. Zwyczaj utrwalania na piśmie zdarzeń z życia upowszechnił się wśród ogółu szlachty, ponieważ sztukę poprawnego pisania posiadała nawet najniższa warstwa tego stanu. W tym środowisku przyjmuje się forma domowego raptularza - jest to księga przeznaczona do odręcznego spisywania różnych wiadomości, ...
Ściąga - ilość stron: 2
Zobacz pełną wersję ściągi

O wydawnictwie | Kontakt | Regulamin | Zostań naszym autorem | Blog | Forum | Dinozaury | Zwierzęta | Galeria | Galerie
© 2009 - 2023 Wydawnictwo Dobre Ściągi
Dobre Ściągi - pisane przez polonistów profesjonalne wypracowania, opracowania i streszczenia lektur szkolnych.
Materiały do matury, ściągi, sciagi i wypracowania. Ściąga, sciaga do liceum i gimnazjum.
SmsKod
Aby wyświetlić pełną wersję ściągi
wymagane jest podanie kodu dostępu:
OK

Przepraszamy - przerwa techniczna
Wybrana ściąga: - Ilość stron ściągi:
Zamknij