Wydawnictwo Dobre Ściągi
Zwierzęta i Dinozaury
Szukaj ściągi:
Szukaj
Epoka
Autor
Lektura
Jan Andrzej Morsztyn: Morsztyn - Sonety
 
Strona 1 z 2
Poprzednia
Następna
W polskiej poezji barokowej wyróżnić możemy dwa odmienne nurty: ziemiański i dworski. Związane jest to z ośrodkami kulturowymi, z jakimi utożsamiali się ich przedstawiciele. Nurt ziemiański, którego najwybitniejszym reprezentantem jest Wacław Potocki, był zakorzeniony w polskiej tradycji szlacheckiej, nawiązywał do koncepcji renesansowej "wsi spokojnej", cechował go kult ojczystych pamiątek i realiów, także zainteresowanie dla bieżących ...
Ściąga - ilość stron: 3
Zobacz pełną wersję ściągi
Nurt dworski poezji w epoce baroku. Cechy nurtu dworskiego: • ukształtowany został na dworach magnackich, • wzorce były czerpane z Zachodu, • twórcy tego nurtu to ludzie wykształceni, dobrze znający warsztat poetycki, • celem poezji było zaskakiwać i bawić, • utwory miały często charakter okazjonalny, • dominująca była liryka. Nurt ten reprezentowany był w Polsce przez Jana Andrzeja Morsztyna i ...
Ściąga - ilość stron: 1
Zobacz pełną wersję ściągi
Koniec epoki renesansu jest traktowany przez niektórych historyków literatury jako okres zacofania i upadku. Zdanie to wiąże się z rzeczywistym obniżeniem poziomu twórczości artystycznej, która w wyniku kontrreformacji często podejmowała tematykę religijną, popularyzując katolickie spojrzenie na świat, krępując zainteresowania poetów i narzucając im do pewnego stopnia swój autorytet moralny. Jednak trzeba zauważyć, że lata na które ...
Ściąga - ilość stron: 4
Zobacz pełną wersję ściągi
W twórczości polskich poetów doby baroku dają się zauważyć pewne tendencje i prawidłowości, na podstawie których można mówić o dwóch różnych nurtach, jakie się wówczas wykształcają. Jednym z nich jest nurt poezji ziemiańskiej, związanej ze środowiskiem średniej szlachty, a przez to wykazującej się przywiązaniem do tradycji, swojskości, opisujący uroki i realia życia ziemiańskiego, ale też zajmującej stanowiska ...
Ściąga - ilość stron: 3
Zobacz pełną wersję ściągi
Jan Andrzej Morsztyn był jednym z najwybitniejszych polskich poetów barokowych. Swoje utwory wydał w dwóch zbiorach "Kanikuła albo Psia gwiazda" oraz "Lutnia". Jego kunsztowna poezja inspirowana była nurtem włoskiego marynizmu. Twórca tego stylu Giambattista Marino twierdził, ze poezja powinna być zaskakująca, niezwykła. Musi też szokować i zadziwiać czytelnika. Zgodnie z tym programem marynizm stosował liczne paradoksy, porównania, antytezy, ...
Ściąga - ilość stron: 2
Zobacz pełną wersję ściągi
Jan Andrzej Morsztyn - "Cuda miłości". W sonecie tym podmiot liryczny szuka przyczyn paradoksalnych zjawisk, które obserwuje i które go dotyczą: „Jak żyję serca już nie mając?” czy też: „Nie żyjąc jako ogień w sobie czuję?” Sam dochodzi do tego, co jest przyczyną zaskakujących przeżyć, doznań i sytuacji. W ostatniej zwrotce utworu stwierdza, że: „Cuda te czyni miłość, jej to czyny”, ...
Ściąga - ilość stron: 1
Zobacz pełną wersję ściągi
Jan Andrzej Morsztyn - "Do trupa". Utwór opiera się na koncepcie, czyli zaskakującym pomyśle. Jest to skarga nieszczęśliwego kochanka, który kieruje swoje słowa do występującego już w tytule trupa. Autor posłużył się hiperbolą (wyolbrzymieniem), aby porównać sytuację człowieka nieszczęśliwie zakochanego z nieżyjącym. Pierwsza i druga zwrotka zawiera analogie pomiędzy trupem i człowiekiem zakochanym: - ...
Ściąga - ilość stron: 2
Zobacz pełną wersję ściągi

Strona 1 z 2
Poprzednia
Następna


O wydawnictwie | Kontakt | Regulamin | Zostań naszym autorem | Blog | Forum | Dinozaury | Zwierzęta | Galeria | Galerie
© 2009 - 2023 Wydawnictwo Dobre Ściągi
Dobre Ściągi - pisane przez polonistów profesjonalne wypracowania, opracowania i streszczenia lektur szkolnych.
Materiały do matury, ściągi, sciagi i wypracowania. Ściąga, sciaga do liceum i gimnazjum.
SmsKod
Aby wyświetlić pełną wersję ściągi
wymagane jest podanie kodu dostępu:
OK

Przepraszamy - przerwa techniczna
Wybrana ściąga: - Ilość stron ściągi:
Zamknij