Wydawnictwo Dobre Ściągi
Zwierzęta i Dinozaury
Szukaj ściągi:
Szukaj
Epoka
Autor
Lektura
Johann Wolfgang von Goethe
 
Strona 2 z 3
Poprzednia
Następna
Ballada Król olszyn ma wyraźnie cechy utworu programowego, w którym Goethe przeprowadził dialog między racjonalistyczną a romantyczną wizją świata. Ojciec dziecka to człowiek o ustalonym, zhierarchizowanym systemie wartości: widzi tylko to, co potrafi dostrzec fizycznie, a rozpaczliwe wołania syna traktuje jak wytwór wyobraźni, być może spowodowany wysoką gorączką. Mgła jest mgłą, drzewo drzewem, a nie światem baśniowym, który roztacza ...
Ściąga - ilość stron: 1
Zobacz pełną wersję ściągi
Na polskich romantyków niezmiernie silny wpływ wywarli pisarze niemieccy, zwłaszcza Johann Goethe i Friedrich Schiller. Chociaż twórcy ci zaliczani są do epoki przedromantycznej, w niemieckiej historii literatury określanej jako okres "burzy i naporu" ("Sturm und Drang"), w ich dziełach odnajdujemy wiele cech charakterystycznych dla przyszłego prądu. Dobrym przykładem tego prekursorstwa jest utwór Goethego "Król Olszyn", w który ...
Ściąga - ilość stron: 3
Zobacz pełną wersję ściągi
W okresie romantyzmu literatura spełniała bardzo ważne zadanie. Była wyrazem protestu nowego pokolenia romantyków przeciw racjonalizmowi i klasycyzmowi oświecenia, przeciwko martwiejącej kulturze klasycystycznej, narzucaniu wzorów i imitatorstwu. Bunt skierowany przeciw nadmiernemu kultowi rozumu i podporządkowaniu mu życia ludzkiego, z biegiem czasu przerodził się w ideologię zupełnie odmienną – w kult uczucia. Hasłem epoki stał ...
Ściąga - ilość stron: 4
Zobacz pełną wersję ściągi
Wczesna twórczość Goethego związana jest z czasem w literaturze i kulturze niemieckiej, który nazywamy okresem "burzy i naporu". Termin ten został wprowadzony na określenie nastrojów i postawy twórczej młodzieży niemieckiej po opublikowaniu w 1776 roku dramatu Klingera Burza i napór. Nurt ten, zwany też preromantyzmem niemieckim trwał mniej więcej do roku 1885. Zmiany w postrzeganiu rzeczywistości związane były oczywiście z sytuacją ...
Ściąga - ilość stron: 1
Zobacz pełną wersję ściągi
Johann Wolfgang Goethe urodził się w 1749 r. we Frankfurcie nad Menem w zamożnej mieszczańskiej rodzinie. Po studiach prawniczych w Lipsku i Strasburgu wyjechał na praktykę adwokacką do Wetzlar (1772), gdzie poznał Charlottę Buff i zakochał się w niej. Historia ta stała się kanwą utworu Cierpienia młodego Wertera (1774). Po wydaniu powieści postanowił zerwać z adwokaturą i poświęcić się pracy pisarskiej. W 1775 roku na zaproszenie księcia ...
Ściąga - ilość stron: 2
Zobacz pełną wersję ściągi
W literaturze często pojawiają się bohaterowie, którzy nie są typowymi reprezentantami społeczeństwa, lecz wyraźnie odstają od ogółu. Od najdawniejszych czasów pisarzy interesowały samotne zmagania z losem jednostek w jakiś sposób wyrastających ponad przeciętność. Obecność takich postaci w literaturze pomaga czytelnikom zmierzyć się z odmiennością, zajrzeć za szczelną zazwyczaj zasłonę oddzielającą ludzi nieakceptowanych ...
Ściąga - ilość stron: 3
Zobacz pełną wersję ściągi
Twórczość J. W. Goethego zaliczana jest do okresu przedromantycznego w literaturze niemieckiej, nazywanego często także okresem "burzy i naporu" ("Sturm und Drang"). Chociaż pisarz hołdował przede wszystkim poetyce klasycznej, spora część jego dorobku może być uznana za reprezentatywną dla nowego, rodzącego się dopiero w Europie Zachodniej prądu. Na pewno za takie mogą być uznane "Cierpienia młodego Wertera", wydane po raz ...
Ściąga - ilość stron: 3
Zobacz pełną wersję ściągi

Strona 2 z 3
Poprzednia
Następna


O wydawnictwie | Kontakt | Regulamin | Zostań naszym autorem | Blog | Forum | Dinozaury | Zwierzęta | Galeria | Galerie
© 2009 - 2023 Wydawnictwo Dobre Ściągi
Dobre Ściągi - pisane przez polonistów profesjonalne wypracowania, opracowania i streszczenia lektur szkolnych.
Materiały do matury, ściągi, sciagi i wypracowania. Ściąga, sciaga do liceum i gimnazjum.
SmsKod
Aby wyświetlić pełną wersję ściągi
wymagane jest podanie kodu dostępu:
OK

Przepraszamy - przerwa techniczna
Wybrana ściąga: - Ilość stron ściągi:
Zamknij