Wydawnictwo Dobre Ściągi
Zwierzęta i Dinozaury
Szukaj ściągi:
Szukaj
Epoka
Autor
Lektura
Jan Kasprowicz: Kasprowicz - wiersze
 
Strona 2 z 4
Poprzednia
Następna
Jan Kasprowicz - "Z chałupy". Poeta, żył w latach 1860-1926, urodził się w rodzinie nie umiejącego pisać i czytać chłopa. Zmuszony do opuszczenia szkoły w Inowrocławiu, maturę zdał w Poznaniu. Po jednym semestrze studiowania filozofii i literatury w Lipsku przeniósł się na uniwersytet we Wrocławiu. Był aresztowany i skazany za udział w ruchu utopijnych socjalistów niemieckich. W 1887 roku zamieszkał we Lwowie, pracował w redakcji ...
Ściąga - ilość stron: 3
Zobacz pełną wersję ściągi
Młoda Polska była epoką, którą początkowo nazywano neoromantyzmem ze względu na liczne nawiązania do romantyzmu: podobną koncepcję poety, zainteresowanie metafizyką, próby ożywienia tradycji literackiej i wreszcie ze względu na zainteresowanie kulturą prostego ludu. Sami twórcy wczesnego okresu Młodej Polski swe zainteresowanie wsią nazywali ludowością, ale szybko okazało się, że romantycy inaczej postrzegali wieś i czego innego ...
Ściąga - ilość stron: 3
Zobacz pełną wersję ściągi
Jan Kasprowicz - "Dies irae". Hymn ukazał się w krakowskim „Życiu” 1 IV 1899 roku, a następnie wszedł w skład opublikowanego w 1902 roku zbioru poezji zatytułowanego „Ginącemu światu”, gdzie znalazł się obok utworów, takich jak: „Salome”, „Święty Boże, Święty Mocny”, „Moja pieśń wieczorna”. Geneza tego tekstu wiązana bywa najczęściej z osobistymi przeżyciami autora, od którego odeszła druga żona ...
Ściąga - ilość stron: 3
Zobacz pełną wersję ściągi
Bankructwo programu pozytywistów, załamanie się wiary w poprawę rzeczywistości, strach przed ludzką masą, goniącą za sukcesem i materialnym zyskiem, kierowały zainteresowania poetów młodopolskich ku wartościom duchowym, ku życiu wewnętrznemu. Liryka tego okresu pokazywała nastroje rozgoryczenia, szukała ucieczki od świata, próbowała znaleźć nowe wartości w świecie objętym powszechnym kryzysem głoszonych dotąd idei. Moralność ...
Ściąga - ilość stron: 3
Zobacz pełną wersję ściągi
Literatura Młodej Polski głosiła przekonanie o wzrastającej roli chłopa w życiu narodu. Przełom XIX i XX w. to czas, gdy na wsi panowały jeszcze stare tradycje, ale wśród chłopów rodziło się nowe przekonanie o własnej sile i godności. Przyjrzyjmy się, jak różnie temat wsi realizowali trzej wielcy twórcy tej epoki: Reymont, Wyspiański i Kasprowicz. "Chłopi" to wielka powieść Władysława Reymonta, za którą pisarz dostał ...
Ściąga - ilość stron: 3
Zobacz pełną wersję ściągi
Historia literatury nie jest historią odseparowanych od siebie dzieł sztuki, lecz ciągłym dyskursem, dyskusją pomiędzy wciąż żywymi tekstami z epok wcześniejszych a tekstami dopiero co tworzonymi. Trudno wyobrazić sobie sytuację, by pisarz współczesny nie znał dorobku swych poprzedników; nierzadko też owa znajomość owocuje chęcią wszczęcia polemiki czy to w formie parodii, pastiszu, czy to przez podjęcie podobnej problematyki, czy wreszcie ...
Ściąga - ilość stron: 4
Zobacz pełną wersję ściągi
W Hymnach (1922), które pierwotnie zostały opublikowane w dwóch zbiorach: Ginącemu światu (1901) i Salve Regina (1902), Kasprowicz podjął problem nurtujący całe pokolenie modernistów – temat schyłku cywilizacji, kryzysu wszelkich wartości (także religijnych), objawiającego się niewiarą w filozofię, zwątpieniem w opatrzność Bożą, poddaniem w wątpliwość istnienia Boskiego miłosierdzia (skoro istnieje Bóg, który jest ...
Ściąga - ilość stron: 4
Zobacz pełną wersję ściągi

Strona 2 z 4
Poprzednia
Następna


O wydawnictwie | Kontakt | Regulamin | Zostań naszym autorem | Blog | Forum | Dinozaury | Zwierzęta | Galeria | Galerie
© 2009 - 2024 Wydawnictwo Dobre Ściągi
Dobre Ściągi - pisane przez polonistów profesjonalne wypracowania, opracowania i streszczenia lektur szkolnych.
Materiały do matury, ściągi, sciagi i wypracowania. Ściąga, sciaga do liceum i gimnazjum.
SmsKod
Aby wyświetlić pełną wersję ściągi
wymagane jest podanie kodu dostępu:
OK

Przepraszamy - przerwa techniczna
Wybrana ściąga: - Ilość stron ściągi:
Zamknij