Wydawnictwo Dobre Ściągi
Zwierzęta i Dinozaury
Szukaj ściągi:
Szukaj
Epoka
Autor
Lektura
Leopold Staff
 
Strona 2 z 3
Poprzednia
Następna
Młoda Polska jest okresem buntu przeciw utartym schematom i konwencjom, a jednocześnie na nich się opiera. W tym okresie powstały nowe kierunki w sztuce i zostały wykreowane nowe postawy moralne. Koniec XIX wieku niesie ze sobą zmianę sposobu myślenia i postrzegania świata. Kryzys myśli filozoficznej i estetycznej ma duży wpływ na sztukę i literaturę. Wśród artystów budzi się poczucie bezsensowności. I w takiej atmosferze powstają nowe ...
Ściąga - ilość stron: 3
Zobacz pełną wersję ściągi
Leopold Staff - "Przedśpiew". Wiersz ten reprezentuje typ liryki bezpośredniej. Kreśli jednocześnie wizerunek podmiotu, który może być utożsamiony z autorem, a który jawi się jako mędrzec i nauczyciel życia i jego mądrości – „Czciciel gwiazd (...) wyznawca snów i piękna”. Na taką postawę złożyło się doświadczenie, ale i poznanie różnych aspektów życia („Znam gorycz i zawody, wiem, co ból i troska”). Stąd ...
Ściąga - ilość stron: 2
Zobacz pełną wersję ściągi
Leopold Staff - "Sonet szalony". Aprobata, afirmacja różnych przejawów życia w ich realnym, pozbawionym cech rażącej idealizacji kształcie szybko pojawiła się w poezji Staffa, jest obecna nawet w jego wyraźnie młodopolskich tomach. Poczucie szczęścia przynosi zarówno najogólniejsza filozofia pogody, jak i najdrobniejsze przejawy życia - niczym na przykład w pięknym, bardzo osobistym wierszu noszącym tytuł Dzieciństwo. ...
Ściąga - ilość stron: 2
Zobacz pełną wersję ściągi
Leopold Staff - "Sonet szalony". Utwór jest odzwierciedleniem szczególnego rodzaju afirmacji życia, której źródło tkwi w przeświadczeniu o nieograniczonej wolności jednostki. Podmiotem wiersza jest „włóczęga, król gościńców, pijak słońca wieczny”, człowiek niewiele wymagający od świata i niewiele posiadający, lekkomyślny, szalony. Te właśnie cechy charakteryzują podmiot i stanowią podstawę jego zadowolenia. Z ...
Ściąga - ilość stron: 1
Zobacz pełną wersję ściągi
Najczęściej jako daty graniczne epoki wymienia się z jednej strony rok 1890, a z drugiej – 1918. Ale początek epoki można również datować na rok 1887, kiedy Z. Przesmycki (Miriam) objął redakcję warszawskiego „Życia”, bądź 1894, gdy ukazała się druga seria Poezji K. Przerwy-Tetmajera (z wierszami Evivva l’arte! i Koniec wieku XIX). Data kończąca epokę: 1918 – także jest datą umowną, odnoszącą się do wydarzenia historyczno-politycznego ...
Ściąga - ilość stron: 4
Zobacz pełną wersję ściągi
Nurt franciszkańskiego pogodzenia ze światem i nawiązania do motywów antycznych. W tomie Ptakom niebieskim, oprócz wspomnianych nawiązań do wierszy francuskich symbolistów (Varlaine i Rimbaud), zaczyna pojawiać się motyw charakterystyczny dla poetyki dalszych tomów Staffa: szacunek dla życia, ewangeliczny spokój i pogodzenie się z ludźmi. Poeta chwali trud rolnika i piękno wiejskiej przyrody (Pokój wsi). Widać tu wyraźnie, ...
Ściąga - ilość stron: 2
Zobacz pełną wersję ściągi
Liryka młodopolska nieodłącznie kojarzy się czytelnikowi z operowaniem wieloznacznymi symbolami, nawiązywaniem do sztuk plastycznych (np. impresjonizm), przede wszystkim zaś ze schyłkowymi, dekadenckimi nastrojami, z wyrazem zniechęcenia, rozczarowania, poczucia bezsensu istnienia, z odrzuceniem wszelkich wartości, wreszcie z pragnieniem wycofania się z bytu i ucieczką w nirwanę. Ale po przełomie wieków do głosu coraz wyraźniej ...
Ściąga - ilość stron: 3
Zobacz pełną wersję ściągi

Strona 2 z 3
Poprzednia
Następna


O wydawnictwie | Kontakt | Regulamin | Zostań naszym autorem | Blog | Forum | Dinozaury | Zwierzęta | Galeria | Galerie
© 2009 - 2023 Wydawnictwo Dobre Ściągi
Dobre Ściągi - pisane przez polonistów profesjonalne wypracowania, opracowania i streszczenia lektur szkolnych.
Materiały do matury, ściągi, sciagi i wypracowania. Ściąga, sciaga do liceum i gimnazjum.
SmsKod
Aby wyświetlić pełną wersję ściągi
wymagane jest podanie kodu dostępu:
OK

Przepraszamy - przerwa techniczna
Wybrana ściąga: - Ilość stron ściągi:
Zamknij