Wydawnictwo Dobre Ściągi
Zwierzęta i Dinozaury
Szukaj ściągi:
Szukaj
Epoka
Autor
Lektura
Średniowiecze - opracowania
 
Strona 3 z 3
Poprzednia
Następna
Literatura powstająca w epoce średniowiecza była ważnym narzędziem wykorzystywanym do wychowywania nowopowstających społeczeństw i krzewienia wiary chrześcijańskiej. Kultura średniowieczna miała charakter uniwersalny, gdyż pozostawała pod wielkim wpływem Kościoła, który dbał o rozpowszechnianie pożądanych postaw moralnych i ciągłe rozszerzanie swych wpływów. Na ukształtowanie się wzorców osobowych tej epoki największy ...
Ściąga - ilość stron: 3
Zobacz pełną wersję ściągi
Epokę średniowiecza cechował teocentryzm – jest to główne założenie filozofii średniowiecza, które w centrum wszechświata i wszelkiego istnienia (kultury, literatury, sztuki) umieszcza Boga. Bóg reprezentował w systemie wartości ludzi średniowiecza: dobro, piękno, prawdę, harmonię. Człowiek podporządkowany jest Bogu, musi go wielbić, a wszelkich wrogów Boga musi zwalczać. O teocentryzmie świadczą tematy podejmowane ...
Ściąga - ilość stron: 1
Zobacz pełną wersję ściągi
Jedną z najbardziej charakterystycznych cech epoki średniowiecza był uniwersalizm. Pojęcie uniwersalizmu najłatwiej przetłumaczyć jako "jednolitość". Na jednolitość średniowiecznej kultury wpływ miały różne czynniki. Sprawiły one, że literatura i sztuka w różnych częściach Europy była w tym okresie podobnie ukierunkowana – pojawiały się te same motywy, powtarzał się styl, nawet język w literaturze – łacina – był uniwersalny ...
Ściąga - ilość stron: 2
Zobacz pełną wersję ściągi
Renesans najszybciej objawił się we Włoszech, gdzie już w drugiej połowie XIII wieku tworzył poeta przełomu epok – Dante Alighieri. To właśnie dzieło jego życia, poemat "Boska komedia", uznawane jest za pierwszy sygnał zmian, jakie zachodziły w mentalności ludzi schyłku średniowiecza. Podobne cechy będące świadectwem przełomu cywilizacyjnego można zaobserwować w nieco późniejszej twórczości Boccaccia i Petrarki, ...
Ściąga - ilość stron: 3
Zobacz pełną wersję ściągi
Kultura średniowiecza odznaczała się wyjątkową jednolitością w całej Europie i opierała się na podstawach filozofii chrześcijańskiej, nadającej kształt ówczesnym wyobrażeniom o porządku świata. Uniwersalizm średniowieczny opierał się na wspólnocie wiary chrześcijańskiej, ujednoliceniu feudalnego systemu społecznego, na powszechności w całej Europie tych samych motywów w sztuce, prezentowaniu tych samych wzorców osobowych. ...
Ściąga - ilość stron: 3
Zobacz pełną wersję ściągi
Każda epoka literacka tworzy własne wzory postaw ideowych. Modele takie ukształtowały się również w średniowieczu. Były one odbiciem stosunków politycznych i społecznych, kultury i obyczajów. Powstało wtedy wiele utworów parenetycznych, propagujących idealne wzory osobowe. Epoka ta stworzyła portrety wielu postaci godnych naśladowania, skupiających cechy wzorowe, pożądane. Literatura średniowieczna przedstawia kilka wzorców ...
Ściąga - ilość stron: 4
Zobacz pełną wersję ściągi

Strona 3 z 3
Poprzednia
Następna


O wydawnictwie | Kontakt | Regulamin | Zostań naszym autorem | Blog | Forum | Dinozaury | Zwierzęta | Galeria | Galerie
© 2009 - 2023 Wydawnictwo Dobre Ściągi
Dobre Ściągi - pisane przez polonistów profesjonalne wypracowania, opracowania i streszczenia lektur szkolnych.
Materiały do matury, ściągi, sciagi i wypracowania. Ściąga, sciaga do liceum i gimnazjum.
SmsKod
Aby wyświetlić pełną wersję ściągi
wymagane jest podanie kodu dostępu:
OK

Przepraszamy - przerwa techniczna
Wybrana ściąga: - Ilość stron ściągi:
Zamknij