Wydawnictwo Dobre Ściągi
Zwierzęta i Dinozaury
Szukaj ściągi:
Szukaj
Epoka
Autor
Lektura
Jan Kochanowski: Kochanowski - Pieśni
 
Strona 3 z 4
Poprzednia
Następna
Jan Kochanowski zasłynął przede wszystkim jako "ojciec poezji polskiej" oraz świetnie wykształcony poeta, nawiązujący w swej twórczości do wzorców antycznych. Kojarzony jest głównie z poezją refleksyjno - filozoficzną, w której przedstawiał swój światopogląd renesansowego humanisty, bliski horacjańskiemu "carpe diem". Z późnego okresu jego twórczości pamiętamy przejmujący obraz zmagań ...
Ściąga - ilość stron: 2
Zobacz pełną wersję ściągi
Państwo polskie w XVI wieku, za czasów panowania ostatnich Jagiellonów, było postrzegane jako mocarstwo gospodarcze i polityczne, a XVI wiek często nazywano "złotym wiekiem" Polski. Rzeczpospolita rozwijała się politycznie, umacniając swą pozycję w Europie przez korzystną politykę dynastyczną, ale też była niezwykle otwartym, tolerancyjnym państwem dbającym o wszechstronny rozwój kultury. Mimo to wielu twórców polskich już wtedy ...
Ściąga - ilość stron: 3
Zobacz pełną wersję ściągi
W utworach pisarzy żyjących w XVI wieku odnaleźć można różnorodność modeli życia ludzkiego, ideałów i porad. Różnorodność ta wynikała z tego, że w tym właśnie wieku istniały obok siebie różne wyznania i przekonania filozoficzne. Każde z nich propagowało jakiś wzorzec, według którego należało postępować i czerpało z zasobów własnych idei w kształtowaniu go. W tej pracy przedstawię trzy koncepcje życia ludzkiego zawarte ...
Ściąga - ilość stron: 2
Zobacz pełną wersję ściągi
Kochanowski był wybitnym znawcą literatury starożytnej, jego wczesna twórczość to utwory łacińskie, często wzorowane na dziełach twórców antycznych bądź swobodne parafrazy literackie utworów poetów rzymskich, zwłaszcza Horacego. Dzieła antyczne nie tylko oddziaływały na światopogląd i wyobraźnię Kochanowskiego, ale i współtworzyły całą ówczesną kulturę europejską. Wpływ twórców antyku na kulturę renesansowej Europy ...
Ściąga - ilość stron: 2
Zobacz pełną wersję ściągi
Znana już w starożytności pieśń wykształciła wiele odmian, typów na gruncie określonych sytuacji, np.: pieśń pożegnalna, liryczna (sytuacyjna), pochwalna, patriotyczna, biesiadna, religijna, refleksyjno-filozoficzna. Polski przedstawiciel tego gatunku w renesansie, Jan Kochanowski, w mistrzowski sposób za pomocą pieśni głosił pochwały świata, życia, natury, a także stwórcy - Boga. Wrażliwy na piękno przyrody opanowanej przez ...
Ściąga - ilość stron: 3
Zobacz pełną wersję ściągi
Pojęcie państwa, jego rola oraz zadania to problemy, które często pojawiały się u twórców różnych epok. Można by tu przytaczać wiele przykładów, ponieważ tylko w prozie, ale i w poezji pojawiało się państwo jako siła ściśle związana a zżyciem całego narodu. Zaczynając od antyku a kończąc na współczesności można przywołać konkretne przykłady, w których widać, w jaki sposób kolejne pokolenia ludzi starały się w pełni zasłużyć ...
Ściąga - ilość stron: 8
Zobacz pełną wersję ściągi
Kochanowski pisał pieśni przez całe twórcze życie. Jeszcze w Paryżu powstała sławna pieśń dziękczynna "Czego chcesz od nas, Panie...". "Muzę" uważa się za początek dojrzałego etapu twórczości poety, w okresie czarnoleskim powstawały nowe pieśni ( w gruncie rzeczy i Treny są odmianą tego gatunku). 49 takich utworów zebrano w dwóch księgach, wydanych pośmiertnie w Krakowie w latach 1585-86 (niektórych pieśni, ...
Ściąga - ilość stron: 3
Zobacz pełną wersję ściągi

Strona 3 z 4
Poprzednia
Następna


O wydawnictwie | Kontakt | Regulamin | Zostań naszym autorem | Blog | Forum | Dinozaury | Zwierzęta | Galeria | Galerie
© 2009 - 2024 Wydawnictwo Dobre Ściągi
Dobre Ściągi - pisane przez polonistów profesjonalne wypracowania, opracowania i streszczenia lektur szkolnych.
Materiały do matury, ściągi, sciagi i wypracowania. Ściąga, sciaga do liceum i gimnazjum.
SmsKod
Aby wyświetlić pełną wersję ściągi
wymagane jest podanie kodu dostępu:
OK

Przepraszamy - przerwa techniczna
Wybrana ściąga: - Ilość stron ściągi:
Zamknij