Wydawnictwo Dobre Ściągi
Zwierzęta i Dinozaury
Szukaj ściągi:
Szukaj
Epoka
Autor
Lektura
Młoda Polska - opracowania
 
Strona 1 z 3
Poprzednia
Następna
Młoda Polska jest okresem buntu przeciw utartym schematom i konwencjom, a jednocześnie na nich się opiera. W tym okresie powstały nowe kierunki w sztuce i zostały wykreowane nowe postawy moralne. Koniec XIX wieku niesie ze sobą zmianę sposobu myślenia i postrzegania świata. Kryzys myśli filozoficznej i estetycznej ma duży wpływ na sztukę i literaturę. Wśród artystów budzi się poczucie bezsensowności. I w takiej atmosferze powstają nowe ...
Ściąga - ilość stron: 3
Zobacz pełną wersję ściągi
Różne obrazy wsi pojawiały się w literaturze polskiej już od czasów renesansu, zwłaszcza że społeczeństwo polskie żyło od najdawniejszych czasów właśnie na wsiach i w dworkach ziemiańskich, a więc krajobraz polskiej prowincji był jakby naturalną scenerią utworów literatury staropolskiej. Obrazy wsi w literaturze polskiej ewoluowały – od wizji sielankowych, arkadyjskich, przez realistyczne, po ujęcia naturalistyczne w końcu XIX wieku. ...
Ściąga - ilość stron: 4
Zobacz pełną wersję ściągi
Ponad 100 lat temu, kiedy kończył się wiek XIX, ówcześni poeci i artyści wygłaszali w swych utworach poglądy pesymistyczne, dekadenckie. Jednym z wielu powodów ich nastawienia był "schyłek wieku", koniec stulecia. Parę tygodni temu cały świat obchodził koniec wieku XX i całego tysiąclecia. Czy jednak temu schyłkowi również towarzyszą nastroje dekadenckie? Czy poezja Młodej Polski jest nam bliska i wyraża to, co odczuwam ja i moi rówieśnicy? ...
Ściąga - ilość stron: 2
Zobacz pełną wersję ściągi
Dramat naturalistyczny Naturalizm przyniósł przełom w rozwoju teatru i dramatu europejskiego. W imię maksymalnego prawdopodobieństwa życiowego (społecznego, psychologicznego i sytuacyjnego) odrzucił tradycyjną konwencję dramatu mieszczańskiego. Rzecznikiem naturalizmu w dramacie był Émile Zola (cykl artykułów, zebranych w 1881 roku w książkę Naturalizm w teatrze). Poddał w niej krytyce realizm z jego konwencjonalnością ...
Ściąga - ilość stron: 2
Zobacz pełną wersję ściągi
Młoda Polska była epoką, którą początkowo nazywano neoromantyzmem ze względu na liczne nawiązania do romantyzmu: podobną koncepcję poety, zainteresowanie metafizyką, próby ożywienia tradycji literackiej i wreszcie ze względu na zainteresowanie kulturą prostego ludu. Sami twórcy wczesnego okresu Młodej Polski swe zainteresowanie wsią nazywali ludowością, ale szybko okazało się, że romantycy inaczej postrzegali wieś i czego innego ...
Ściąga - ilość stron: 3
Zobacz pełną wersję ściągi
Arthur Schopenhauer. Arthur Schopenhauer (1788-1860) był niemieckim filozofem doby romantyzmu; jego najważniejsze dzieło Świat jako wola i wyobrażenie ukazało się w roku 1819. Jego system filozoficzny stał się jednak popularny dopiero pod koniec XIX w., był bowiem szczególnie atrakcyjny dla twórców końca wieku, przeżywających głęboki kryzys wiary w sens życia i świata. Filozofia Schopenhauera była oparta na przekonaniu, ...
Ściąga - ilość stron: 3
Zobacz pełną wersję ściągi
Naturalizm. Naturalizm, kojarzący się z nazwiskami pisarzy, takich jak É. Zola, bracia Goncourt, G. de Maupassant, powstał w drugiej połowie XIX w. Za umowny początek naturalizmu uważa się rok 1868, kiedy É. Zola w przedmowie do drugiego wydania powieści Thérčse Raquin obwieścił, iż istnieje grupa pisarzy naturalistów. Faktycznie grupa ta powstała dopiero dziesięć lat później, gdy wydano zbiór Wieczory medańskie z utworami m.in. ...
Ściąga - ilość stron: 5
Zobacz pełną wersję ściągi

Strona 1 z 3
Poprzednia
Następna


O wydawnictwie | Kontakt | Regulamin | Zostań naszym autorem | Blog | Forum | Dinozaury | Zwierzęta | Galeria | Galerie
© 2009 - 2024 Wydawnictwo Dobre Ściągi
Dobre Ściągi - pisane przez polonistów profesjonalne wypracowania, opracowania i streszczenia lektur szkolnych.
Materiały do matury, ściągi, sciagi i wypracowania. Ściąga, sciaga do liceum i gimnazjum.
SmsKod
Aby wyświetlić pełną wersję ściągi
wymagane jest podanie kodu dostępu:
OK

Przepraszamy - przerwa techniczna
Wybrana ściąga: - Ilość stron ściągi:
Zamknij