Wydawnictwo Dobre Ściągi
Zwierzęta i Dinozaury
Szukaj ściągi:
Szukaj
Epoka
Autor
Lektura
Leopold Staff: Staff - wiersze
 
Strona 1 z 2
Poprzednia
Następna
Leopold Staff - "Deszcz jesienny". Wiersz ten pochodzi z drugiego tomu poety (noszącego tytuł "Dzień duszy") i jest jednym z najbardziej znanych utworów Staffa. We wczesnej liryce pisarza dominowały wprawdzie wezwania do aktywności (niczym apel z wiersza "Kowal"), ale pojawiały się także typowe dla głównych nurtów Młodej Polski nuty, nastroje smutku, melancholii, zniechęcenia: "Powolnym i długim wśród dżdżu ...
Ściąga - ilość stron: 2
Zobacz pełną wersję ściągi
Leopold Staff - "Deszcz jesienny". Nurt symboliczny. Typowym dla poetyki modernizmu wierszem jest utwór Deszcz jesienny z tomu Dzień duszy (1903). Jest to symboliczny obraz melancholijnej i pełnej smutku drogi człowieka poprzez życie, nieodmiennie kończącej się niweczącą wszelkie trudy i nadzieje śmiercią. W wierszu tym, uznawanym za jeden z najznakomitszych utworów poety, dominuje nastrojowe obrazowanie. ...
Ściąga - ilość stron: 2
Zobacz pełną wersję ściągi
Leopold Staff - "Deszcz jesienny". Wiersz składa się z refrenu i trzech zwrotek. Refren stanowi element spajający całość, ale również oddziałuje na nastrojowość tekstu ze względu na obecne w nim onomatopeje, epitety, powtórzenia rymy oraz rytm. Obrazy, jakie zostały zawarte w kolejnych zwrotkach, cechuje pewna nieokreśloność, co uwypuklają zaimki: „ktoś”, „gdzieś”. Obrazy te nawiązują zarówno do świata ...
Ściąga - ilość stron: 1
Zobacz pełną wersję ściągi
Staff przejął główne elementy myśli F. Nietzschego, założenia systemu filozoficznego niemieckiego uczonego, ale nie uczynił tego w sposób mechaniczny, twórczo przekształcał zapożyczenia. Akceptując tęsknotę za wielkością, siłą, godził te marzenia z chrześcijańskimi przykazaniami miłości, współczucia, litości, altruizmu (co Nietzsche uważał za przejawy słabości). Ten stan rzeczy potwierdza cały debiutancki tom Staffa ...
Ściąga - ilość stron: 2
Zobacz pełną wersję ściągi
Leopold Staff (1878-1957) urodził się we Lwowie. Studiował na Uniwersytecie Lwowskim w latach 1897-1901. W 1901 roku zadebiutował jako modernista tomem poezji Sny o potędze, który był próbą przezwyciężenia dekadentyzmu i pesymizmu epoki. Do najwybitniejszych zbiorów poezji Staffa należą: Dzień duszy (1903), Ptakom niebieskim (1905), Gałąź kwitnąca (1908), Uśmiechy godzin (1910), W cieniu miecza (1911), Łabędź i Lira (1914), ...
Ściąga - ilość stron: 1
Zobacz pełną wersję ściągi
Leopold Staff - "Kowal". Utwór został napisany w formie sonetu, pochodzi z tomu „Sny o potędze”. Tekst w wyraźny sposób nawiązuje do filozoficznej koncepcji Fryderyka Nietzschego. Autor wyraża przekonanie, iż obowiązkiem każdego człowieka jest praca nad samym sobą, doskonalenie siebie, zmierzanie do duchowej potęgi. Ta myśl została przekazana za pomocą obrazu, w którym postać symboliczna - kowal wykuwa serce hartowne, ...
Ściąga - ilość stron: 2
Zobacz pełną wersję ściągi
Leopold Staff - "O miłości wroga". Wiersz jest napisany dystychem, czyli strofą złożoną z dwóch wersów. W utworze dostrzec można paralelizm, który odnosi się zarówno do budowy wiersza, jak też do jego treści. W kolejnych zwrotkach podmiot wylicza zło, jakiego doświadczył w życiu. Zło nie tylko nie wzbudziło w nim pragnienia zemsty, ale stanowiło lekcję pokory i umiejętności przebaczania temu, kto był jego sprawcą. Dopełnieniem ...
Ściąga - ilość stron: 1
Zobacz pełną wersję ściągi

Strona 1 z 2
Poprzednia
Następna


O wydawnictwie | Kontakt | Regulamin | Zostań naszym autorem | Blog | Forum | Dinozaury | Zwierzęta | Galeria | Galerie
© 2009 - 2024 Wydawnictwo Dobre Ściągi
Dobre Ściągi - pisane przez polonistów profesjonalne wypracowania, opracowania i streszczenia lektur szkolnych.
Materiały do matury, ściągi, sciagi i wypracowania. Ściąga, sciaga do liceum i gimnazjum.
SmsKod
Aby wyświetlić pełną wersję ściągi
wymagane jest podanie kodu dostępu:
OK

Przepraszamy - przerwa techniczna
Wybrana ściąga: - Ilość stron ściągi:
Zamknij