Wydawnictwo Dobre Ściągi
Zwierzęta i Dinozaury
Szukaj ściągi:
Szukaj
Epoka
Autor
Lektura
Oświecenie - opracowania
 
Strona 1 z 2
Poprzednia
Następna
Wstęp: Czym jest szczęście, Stworzyć definicję. Jak jest ono postrzegane przez ludzi i co oznacza. Literatura, która tworzą ludzie, również zawiera tematy dotyczące szczęścia. (Przykłady w literaturze na ten temat: Antygona – Sofoklesa; Antyk, Hiob – Księga Hioba; Biblia, św. Aleksy; Średniowiecze, Kandyd - Woltera; Oświecenie) Rozwinięcie: 1. Antygona a. Krótka historia tytułowej bohaterki. ...
Ściąga - ilość stron: 1
Zobacz pełną wersję ściągi
Na przestrzeni dziejów Polacy zawsze i w każdych okolicznościach przywiązywali ogromne znaczenie do historii. Była ona dla nas niczym matka-opiekunka, u której szukaliśmy pokrzepienia w chwilach trwogi, rzadziej mądrości w momentach przełomowych dla naszego kraju - i to zarówno na arenie międzynarodowej, jak i w sprawach wewnętrznych. Jednym z najistotniejszych elementów dziejów narodu jest literatura. Pisarstwo jako czynnik kulturotwórczy ...
Ściąga - ilość stron: 3
Zobacz pełną wersję ściągi
Epoka Oświecenia to epoka wiary w człowieka, w jego rozum i wrodzone dobro. Filozofowie i twórcy tych czasów starali się edukować i wychować pojedynczego człowieka i całe społeczeństwa, aby wcielić w życie utopie, w które głęboko wierzyli. Służyły temu licznie powstające w tym czasie bajki, satyry, powieści edukacyjne, tragedie historyczne, w których starano się wskazać te cechy i zjawiska, które należałoby zmienić. Myśliciel ...
Ściąga - ilość stron: 6
Zobacz pełną wersję ściągi
RACJONALIZM Pod wpływem rozwoju astronomii, matematyki i fizyki dokonał się zwrot w myśleniu: odejście od tłumaczenia świata przez doktryny religijne i wiarę, ku wyjaśnianiu go przez człowieka, dzięki nauce i filozofii. Filozofia została uznana za podstawę wszelkiej wiedzy. Przekonanie, że to rozum góruje nad wiarą stało się podstawą racjonalizmu (łac. ratio – rozum). Prekursorem tego prądu był René DESCARTES, zwany ...
Ściąga - ilość stron: 4
Zobacz pełną wersję ściągi
Podobnie jak w przypadku innych epok, tak i w przypadku oświecenia, trudno jest dokładnie podać daty graniczne tego okresu. Są one umownie wyznaczane przez badaczy w oparciu o kluczowe dla tego czasu wydarzenia i zjawiska w polityce, filozofii i literaturze. Istotną dla periodyzacji kwestią jest też różny czas rozpowszechniania się idei oświeceniowych w poszczególnych państwach europejskich, z tego powodu w każdym z nich przyjmuje się inne daty początku ...
Ściąga - ilość stron: 3
Zobacz pełną wersję ściągi
Prądy oświeceniowe zaczęły przenikać do Polski w latach trzydziestych XVIII wieku i wymagały zaadaptowania do polskich warunków, specyficznych pod względem sytuacji politycznej, ekonomicznej i kulturalnej. Oświecenie w Polsce pojawiło się w chwili, gdy został zagrożony niepodległy byt państwowy, w wyniku upadku kultury, jak również rozprzężenia i anarchii „nocy saskiej”, kształtowało się zatem w odmienny sposób niż na zachodzie ...
Ściąga - ilość stron: 8
Zobacz pełną wersję ściągi
Lata osiemdziesiąte i dziewięćdziesiąte XVII wieku były czasem bardzo trudnym dla Polaków, którzy dopiero po pierwszym rozbiorze Polski, w 1772 roku, zaczęli zdawać sobie sprawę z faktu, że ustrój Rzeczpospolitej jest rzeczywiście anachroniczny, skoro nie udało się zapobiec częściowej utracie suwerenności, ani szybko opracować planu naprawczego dla Polski. Okazało się, że Rzeczpospolita jest państwem wewnętrznie skłóconym, w którym ...
Ściąga - ilość stron: 2
Zobacz pełną wersję ściągi

Strona 1 z 2
Poprzednia
Następna


O wydawnictwie | Kontakt | Regulamin | Zostań naszym autorem | Blog | Forum | Dinozaury | Zwierzęta | Galeria | Galerie
© 2009 - 2024 Wydawnictwo Dobre Ściągi
Dobre Ściągi - pisane przez polonistów profesjonalne wypracowania, opracowania i streszczenia lektur szkolnych.
Materiały do matury, ściągi, sciagi i wypracowania. Ściąga, sciaga do liceum i gimnazjum.
SmsKod
Aby wyświetlić pełną wersję ściągi
wymagane jest podanie kodu dostępu:
OK

Przepraszamy - przerwa techniczna
Wybrana ściąga: - Ilość stron ściągi:
Zamknij