Wydawnictwo Dobre Ściągi
Zwierzęta i Dinozaury
Szukaj ściągi:
Szukaj
Epoka
Autor
Lektura
Biblia
 
Strona 1 z 3
Poprzednia
Następna
Jeśli chcemy porównać mitologiczną i biblijną koncepcję świata, to stwierdzimy, że podstawą różnicą jest fakt, że mityczna wizja świata była politeistyczna, oparta na wierze w wielu bogów, zaś podstawą wierzeń chrześcijańskich jest wiara w jednego, wszechmocnego Boga. W pierwszej chwili stwierdzamy, że te dwa modele świata diametralnie się różnią, ale czy naprawdę nie można odnaleźć w nich podobieństw? W greckich opowieściach ...
Ściąga - ilość stron: 3
Zobacz pełną wersję ściągi
"Księga Hioba" należy do starotestamentowych pism dydaktycznych, których zadaniem było moralnie wspierać człowieka w jego duchowym rozwoju i tłumaczyć sens ludzkiego bytowania na ziemi. Ten poemat biblijny jest jednak dziełem niezwykłym, ponieważ jego głównym bohaterem nie jest zbiorowość, jak w wielu księgach Starego Testamentu, ale jednostka i jej osobiste, niezawinione cierpienie. Można stwierdzić, że czytając ...
Ściąga - ilość stron: 2
Zobacz pełną wersję ściągi
"Księga Koheleta", należąca do najbardziej znanych i najczęściej cytowanych pism Starego Testamentu, jest wielkim poematem refleksyjno-filozoficznym należącym do ksiąg dydaktycznych. Autor i jednocześnie podmiot liryczny tego dzieła to anonimowy mędrzec i filozof, określający siebie jako "kohelet", czyli przewodnik. Wiadomo o nim jedynie, iż żył w III wieku p.n.e. i poświęcił swe życie rozważaniom nad sensem istnienia świata. Najbardziej ...
Ściąga - ilość stron: 2
Zobacz pełną wersję ściągi
"... Wszystko marność i gonienie za wiatrem" 1. Słowa kaznodziei, syna Dawidów, króla w Jeruzalem. 2. Marność nad marnościami, rzekł kaznodzieja, marność nad marnościami, wszystko marność. 3. Jaki pożytek ma człowiek z całego trudu swego, którym trudzi się pod słońcem? 4. Przemija pokolenie i rodzi się pokolenie, a ziemia trwa na wieki. 5. Słońce wschodzi i słońce zapada, i dąży do miejsca swego, skąd będzie ...
Ściąga - ilość stron: 2
Zobacz pełną wersję ściągi
BIBLIA Informacje wstępne Słowo "biblia" wywodzi się od greckiego „biblos”, co oznacza zwój papirusu, księgi. Inne nazwy to: Pismo święte, Głoski święte. Podział biblii Biblia dzieli się na: Stary Testament (45 ksiąg) Nowy Testament (27 ksiąg) W Starym Testamencie wyróżnić możemy: - księgi prawne - księgi historyczne - księgi mądrościowe zwane też dydaktycznymi ...
Ściąga - ilość stron: 2
Zobacz pełną wersję ściągi
Biblia (z greckiego, biblia = księgi) jest zbiorem różnych, bardzo niejednolitych, ksiąg. Pismo Święte składa się z dwu części: Starego oraz Nowego Testamentu. Stary Testament tworzą pisma powstałe na przestrzeni ponad tysiąca lat (od XIII do I wieku przed naszą erą), zaś Nowy Testament został napisany w I wieku naszej ery, w latach 51-95. Oczywiście, nie zachowały się żadne autografy pisarzy biblijnych. Stworzone przez wielu pisarzy (natchnionych ...
Ściąga - ilość stron: 1
Zobacz pełną wersję ściągi
Dla ludzi wierzących Biblia stanowi wartość religijną, jest zbiorem tekstów sakralnych, autorytetem, podstawą wiary, dziełem natchnionym przez Boga. Ale Biblia to także wielki utwór literacki, przedstawiający liczne postaci, wydarzenia, przypowieści, style i środki wyrazu, metafory, symbole stale funkcjonujące w naszym kręgu kulturowym. Biblia, obok dorobku starożytności greckiej, rzymskiej, stanowi podstawę kultury europejskiej. Choć ...
Ściąga - ilość stron: 3
Zobacz pełną wersję ściągi

Strona 1 z 3
Poprzednia
Następna


O wydawnictwie | Kontakt | Regulamin | Zostań naszym autorem | Blog | Forum | Dinozaury | Zwierzęta | Galeria | Galerie
© 2009 - 2024 Wydawnictwo Dobre Ściągi
Dobre Ściągi - pisane przez polonistów profesjonalne wypracowania, opracowania i streszczenia lektur szkolnych.
Materiały do matury, ściągi, sciagi i wypracowania. Ściąga, sciaga do liceum i gimnazjum.
SmsKod
Aby wyświetlić pełną wersję ściągi
wymagane jest podanie kodu dostępu:
OK

Przepraszamy - przerwa techniczna
Wybrana ściąga: - Ilość stron ściągi:
Zamknij