Wydawnictwo Dobre Ściągi
Zwierzęta i Dinozaury
Szukaj ściągi:
Szukaj
Epoka
Autor
Lektura
Juliusz Słowacki: Beniowski
 
Juliusz Słowacki - "Beniowski". Geneza utworu. Pracę nad Beniowskim Słowacki rozpoczął w roku 1840. Pieśni I - V zostały wydane w 1841 roku z podtytułem „Pięć pierwszych pieśni”. W kolejnych latach Słowacki napisał następne pieśni poematu. Utwór w całości został wydany dopiero po śmierci autora. Najprawdopodobniej część tego tekstu była już wcześniej napisana, kiedy zaszły nowe wydarzenia decydujące ...
Ściąga - ilość stron: 2
Zobacz pełną wersję ściągi
Dygresje to wątki wprowadzone do utworu, pozostające w luźnym związku lub w ogóle bez związku z jego tematem. Dygresje włączone zostały w akcję poematu. Wyrażają one całe życie wewnętrzne i ideowe autora, który nierzadko sięga w nich do wspomnień i doświadczeń głęboko osobistych. Pod względem tematycznym wśród dygresji można wskazać między innymi: - dygresje dotyczące krytyków, którzy przez niezrozumienie ...
Ściąga - ilość stron: 1
Zobacz pełną wersję ściągi
Beniowski pisany był przez Juliusza Słowackiego przez kilka lat. Pierwsze (i najbardziej znane) pięć pieśni ogłoszono drukiem w maju 1841 roku. Kolejne części poematu (pieśni VI-X) powstały w roku 1841, a ostatnie pięć, nieustannie przerabiane, ogłoszono wraz z całością po śmierci poety. Beniowski to wyjątkowy utwór w twórczości Juliusza Słowackiego, ponieważ dzięki niemu dokonał rozliczenia nie tylko z nękającą go nieustannie ...
Ściąga - ilość stron: 2
Zobacz pełną wersję ściągi
Juliusz Słowacki - "Beniowski". NARRACJA W UTWORZE. Narratora cechuje dystans wobec przedstawionej fabuły. Często odbiega od zasadniczej historii, wtrąca osobiste refleksje, polemiki. Nierzadko kieruje swe słowa bezpośrednio do słuchacza, wypowiada się także na temat procesu tworzenia dzieła. Narratora można, w przypadku tego utworu, utożsamiać z podmiotem autorskim. Charakterystyczną cechą narracji jest obecna w ...
Ściąga - ilość stron: 2
Zobacz pełną wersję ściągi
Poemat dygresyjny to gatunek ukształtowany w epoce romantyzmu, łączący elementy epickie, liryczne i dyskursywne. Jest to rozbudowany utwór wierszowany, który charakteryzuje się: - fragmentaryczną kompozycją, na którą składa się szereg epizodów zwykle połączonych motywem podróży bohatera, - wysunięciem przed fabułę postaci narratora, - traktowaniem zdarzenia jako pretekstu do wypowiedzenia refleksji, uwag czy ...
Ściąga - ilość stron: 1
Zobacz pełną wersję ściągi
Poemat dygresyjny to utwór charakteryzujący się synkretyzmem gatunkowym, czyli łączeniem różnorodnych elementów gatunkowych. Jest to utwór epiko-liryczny o charakterze fabularnym, w którym obok partii opisowych występują różnorodne dygresje rozwijające tok epickiej narracji. Fabuła jest prosta i słabo rozwinięta, opiera się najczęściej na motywie podróży głównego bohatera, a podróż ta obfituje w szereg luźnych, nie ...
Ściąga - ilość stron: 1
Zobacz pełną wersję ściągi

O wydawnictwie | Kontakt | Regulamin | Zostań naszym autorem | Blog | Forum | Dinozaury | Zwierzęta | Galeria | Galerie
© 2009 - 2024 Wydawnictwo Dobre Ściągi
Dobre Ściągi - pisane przez polonistów profesjonalne wypracowania, opracowania i streszczenia lektur szkolnych.
Materiały do matury, ściągi, sciagi i wypracowania. Ściąga, sciaga do liceum i gimnazjum.
SmsKod
Aby wyświetlić pełną wersję ściągi
wymagane jest podanie kodu dostępu:
OK

Przepraszamy - przerwa techniczna
Wybrana ściąga: - Ilość stron ściągi:
Zamknij