Wydawnictwo Dobre Ściągi
Zwierzęta i Dinozaury
Szukaj ściągi:
Szukaj
Epoka
Autor
Lektura
Adam Mickiewicz: Sonety krymskie
 
Strona 1 z 2
Poprzednia
Następna
ADAM MICKIEWICZ (1798-1855). Rodzina poety wywodziła się z drobnej szlachty, ojciec był nowogródzkim adwokatem. Edukację rozpoczął Mickiewicz w szkole powiatowej prowadzonej przez dominikanów w Nowogródku. Z tego okresu ważnymi wydarzeniami były: • pożar Nowogródka, który stał się tematem pierwszego utworu poetyckiego zatytułowanego "Oda na pożar Nowogródka", • śmierć ojca poety, • przemarsz wojsk ...
Ściąga - ilość stron: 3
Zobacz pełną wersję ściągi
Koncepcja natury stanowiła jeden z ważniejszych składników romantycznego światopoglądu. Według romantyków natura jest siłą wszechmocną i niezależną, jest absolutem, a więc zawiera w sobie element boskości. Składa się ona z pierwiastka duchowego i materialnego (ten reprezentuje przyroda, czyli fizyczny obraz świata). Natura nie podlega niczemu, a zwłaszcza człowiekowi, ponad którym stoi i którego losami może kierować; jest w stanie ...
Ściąga - ilość stron: 3
Zobacz pełną wersję ściągi
Pisząc na temat dynamiki i obrazowości (statyczności) wiersza, najlepiej zacząć od policzenia użytych w nim rzeczowników i czasowników. Przewaga jednych nad drugimi albo ich równowaga wskazują nam ogólny charakter wiersza. Za podstawę posłużą dwa sonety A. Mickiewicza: "Stepy akermańskie" i "Burza". W "Stepach akermańskich" występuje 38 rzeczowników i 20 czasowników, w "Burzy" - 41 rzeczowników i 19 czasowników. W ...
Ściąga - ilość stron: 2
Zobacz pełną wersję ściągi
SONETY KRYMSKIE - GENEZA Po procesie młodzieży wileńskiej rozkazem carskim Adam Mickiewicz został zesłany w głąb Rosji. Wyrok został złagodzony (tzn. zamiast Syberii – Odessa) dzięki osobistemu poręczeniu Joachima Lelewela. W roku 1824 poeta wyjechał z Litwy, nie przypuszczając zapewne, że swojej ojczyzny nigdy więcej nie zobaczy. Był już sławnym poetą, co czyniło go szczególnie podejrzanym dla władz carskich. Nie dostał ...
Ściąga - ilość stron: 3
Zobacz pełną wersję ściągi
"Stepy akermańskie" wpisują się w większą całość, jaką jest cykl sonetów będących owocem podróży poety z Odessy na Krym. Zbiór zatytułowany został "Sonety krymskie", a "Stepy akermańskie" stanowią bodaj najpiękniejszy i najsubtelniejszy wiersz całego cyklu. Temat pracy kładzie nacisk na pejzaż odmalowany w utworze oraz na jego odbiorcę - czyli pewną upodmiotowioną wrażliwość, przez pryzmat której czytelnik ...
Ściąga - ilość stron: 2
Zobacz pełną wersję ściągi
Natura zajmuje w utworach Mickiewicza - zgodnie z duchem epoki - poczesne miejsce. Jej koncepcja rozwijana jest przez poetę w oparciu o tezy teoretyków romantycznych, w myśl których natura jest absolutem, stojącym ponad człowiekiem i niezależnym od niego, wiecznym i niepojętym. Ważne jest tutaj rozróżnienie, jakiemu hołdowali romantycy, mianowicie podział na przyrodę i naturę, których to pojęć nie należy mylić; przyroda to czysto fizyczny obraz ...
Ściąga - ilość stron: 2
Zobacz pełną wersję ściągi
Adam Mickiewicz - Sonet "Ajudah". Podmiot liryczny tego sonetu to poeta, któremu sprawia przyjemność obserwowanie ze szczytu skał Ajudahu przypływu i odpływu morza. Ruch morskich fal przyrównany do wojska wielorybów, srebrnych śniegów, choć powtarza się, za każdym razem niesie inne skojarzenia powstałe w wyobraźni obserwatora. Ów obraz nasuwa poecie refleksję o własnych losach: "Podobnie na twe serce, o poeto miody! Namiętność ...
Ściąga - ilość stron: 3
Zobacz pełną wersję ściągi

Strona 1 z 2
Poprzednia
Następna


O wydawnictwie | Kontakt | Regulamin | Zostań naszym autorem | Blog | Forum | Dinozaury | Zwierzęta | Galeria | Galerie
© 2009 - 2024 Wydawnictwo Dobre Ściągi
Dobre Ściągi - pisane przez polonistów profesjonalne wypracowania, opracowania i streszczenia lektur szkolnych.
Materiały do matury, ściągi, sciagi i wypracowania. Ściąga, sciaga do liceum i gimnazjum.
SmsKod
Aby wyświetlić pełną wersję ściągi
wymagane jest podanie kodu dostępu:
OK

Przepraszamy - przerwa techniczna
Wybrana ściąga: - Ilość stron ściągi:
Zamknij