DinoAnimals.pl | DinoAnimals.com
W skrócie
Wpisy
Komentarze

Tag: 'Borowski'

Tadeusz Borowski ukazuje życie w obozie w taki sposób, jakby wartości duchowe, człowieczeństwo i godność ludzka przestały mieć znaczenie. Więźniowie chorują, głodują, giną, a równocześnie zajmują się handlem, zdobywają jedzenie i organizują przyjemności. Świat w obozie nie umarł. Ten świat aktywizuje w swoisty sposób człowieka, tylko że jest to piekło, gdzie duchowa istota człowieczeństwa zostaje […]

Całość »

Tadeusz Borowski przez pryzmat swego bohatera (Opowiadania obozowe) stawia twierdzenie, iż literacki obraz świata –  jego piękno – jest kłamstwem, iluzją. Świat przedstawiony w książkach jest fikcją, a wzory humanizmu mistyfikacją pisarzy. Rzeczywistość to dżungla, gdzie wartości kultury tracą jakiekolwiek znaczenie. Borowski potraktował obóz, jako miejsce, w którym dokonała się całkowita demistyfikacja ludzkich wyobrażeń o […]

Całość »