Wydawnictwo Dobre Ściągi
Zwierzęta i Dinozaury
Szukaj ściągi:
Szukaj
Epoka
Autor
Lektura
Gall Anonim
 
Gall Anonim był anonimowym kronikarzem na dworze Bolesława Krzywoustego, przybyłym najprawdopodobniej z Francji. Na życzenie władcy polskiego spisał dzieje państwa, podporządkowując je głównemu celowi, jakim było przedstawienie losów dynastii Piastów, do której należał Bolesław Krzywousty. "Kronika polska" powstawała w latach 1113-1116, a jej autor wykorzystał ...
Ściąga - ilość stron: 2
Zobacz pełną wersję ściągi
Średniowieczna historiografia (dziejopisarstwo) dotyczy kronik powstałych w tym okresie. Zalążkiem gatunku były wcześniejsze formy – roczniki (annales). Roczniki to krótkie zapiski dotyczące różnych ważnych wydarzeń, umieszczane na tablicach paschalnych. Wszystkie średniowieczne kroniki powstały w języku łacińskim, cechuje je ponadto: • układ chronologiczny wydarzeń • często pojawiający się panegiryzm ...
Ściąga - ilość stron: 2
Zobacz pełną wersję ściągi
Literatura powstająca w epoce średniowiecza była ważnym narzędziem wykorzystywanym do wychowywania nowopowstających społeczeństw i krzewienia wiary chrześcijańskiej. Kultura średniowieczna miała charakter uniwersalny, gdyż pozostawała pod wielkim wpływem Kościoła, który dbał o rozpowszechnianie pożądanych postaw moralnych i ciągłe rozszerzanie swych wpływów. Na ukształtowanie się wzorców osobowych tej epoki największy ...
Ściąga - ilość stron: 3
Zobacz pełną wersję ściągi
Wzorzec władcy stanowił elitarną odmianę ideału rycerza (księcia lub króla). W literaturze średniowiecznej ideał ten przedstawia Gall Anonim w swej kronice. Pieśń o śmierci Bolesława. Pieśn rozpoczyna się wezwaniem skierowanym do wszystkich ludzi, aby pospieszyli opłakiwać zgon władcy. Dalej autor wymienia zalety króla – sławę, męstwo, moc. Mówi, iż śmierć jego opłakuje Polska – rodzicielka. Nazywa Polskę ...
Ściąga - ilość stron: 1
Zobacz pełną wersję ściągi

O wydawnictwie | Kontakt | Regulamin | Zostań naszym autorem | Blog | Forum | Dinozaury | Zwierzęta | Galeria | Galerie
© 2009 - 2024 Wydawnictwo Dobre Ściągi
Dobre Ściągi - pisane przez polonistów profesjonalne wypracowania, opracowania i streszczenia lektur szkolnych.
Materiały do matury, ściągi, sciagi i wypracowania. Ściąga, sciaga do liceum i gimnazjum.
SmsKod
Aby wyświetlić pełną wersję ściągi
wymagane jest podanie kodu dostępu:
OK

Przepraszamy - przerwa techniczna
Wybrana ściąga: - Ilość stron ściągi:
Zamknij