Wydawnictwo Dobre Ściągi
Zwierzęta i Dinozaury
Szukaj ściągi:
Szukaj
Epoka
Autor
Lektura
Daniel Naborowski
 
Strona 2 z 2
Poprzednia
Następna
Nurt dworski poezji w epoce baroku. Cechy nurtu dworskiego: • ukształtowany został na dworach magnackich, • wzorce były czerpane z Zachodu, • twórcy tego nurtu to ludzie wykształceni, dobrze znający warsztat poetycki, • celem poezji było zaskakiwać i bawić, • utwory miały często charakter okazjonalny, • dominująca była liryka. Nurt ten reprezentowany był w Polsce przez Jana Andrzeja Morsztyna i ...
Ściąga - ilość stron: 1
Zobacz pełną wersję ściągi
Daniel NABOROWSKI (1573-1640) – urodził się w Krakowie, w ubogiej kalwińskiej rodzinie. Kilkanaście lat spędził za granicą, studiując na uniwersytetach w Padwie (gdzie pobierał lekcje u Galileusza), Wittenberdze, Bazylei (medycynę), Orleanie (prawo) i Strasburgu. Był związany z kalwińskim dworem Radziwiłłów w Wilnie i w interesach tego rodu wiele podróżował jako dyplomata, wykorzystując swoje obycie i znajomość języków obcych. Zabiegał ...
Ściąga - ilość stron: 2
Zobacz pełną wersję ściągi
Daniel Naborowski (1573-1640) studiował w Wittenberdze, później w Bazylei, gdzie ukończył medycynę i publikował dzieła medyczne. Następnie ten niebywale wszechstronnie wykształcony człowiek kontynuował naukę (tym razem prawo) w Orleanie i Strasburgu, w Padwie (wraz z S. Leszczyńskim, którego był ochmistrzem) brał lekcje u samego Galileusza. Od początku XVII stulecia przebywał na dworach J. i K. Radziwiłłów jako lekarz, nauczyciel, nadworny ...
Ściąga - ilość stron: 2
Zobacz pełną wersję ściągi
Koniec epoki renesansu jest traktowany przez niektórych historyków literatury jako okres zacofania i upadku. Zdanie to wiąże się z rzeczywistym obniżeniem poziomu twórczości artystycznej, która w wyniku kontrreformacji często podejmowała tematykę religijną, popularyzując katolickie spojrzenie na świat, krępując zainteresowania poetów i narzucając im do pewnego stopnia swój autorytet moralny. Jednak trzeba zauważyć, że lata na które ...
Ściąga - ilość stron: 4
Zobacz pełną wersję ściągi
W twórczości polskich poetów doby baroku dają się zauważyć pewne tendencje i prawidłowości, na podstawie których można mówić o dwóch różnych nurtach, jakie się wówczas wykształcają. Jednym z nich jest nurt poezji ziemiańskiej, związanej ze środowiskiem średniej szlachty, a przez to wykazującej się przywiązaniem do tradycji, swojskości, opisujący uroki i realia życia ziemiańskiego, ale też zajmującej stanowiska ...
Ściąga - ilość stron: 3
Zobacz pełną wersję ściągi
Daniel Naborowski - "Marność". Jednym z podstawowych motywów poezji Daniela Naborowskiego było przemijanie, nietrwałość ludzkiego bytowania na ziemi, całej natury. Tego rodzaju problemy są tematem i wiersza Marność. Ziemskie problemy, radości i kłopoty są tylko ulotną chwilą, niczym wobec wieczności: "Świat hołduje marności I wszystkie ziemskie włości." Konstatując taki stan rzeczy, utwór nie wzywa ...
Ściąga - ilość stron: 2
Zobacz pełną wersję ściągi
Pod koniec renesansu rodzi się nowa poezja, która szuka wyzwolenia od strachu przed uciekającym czasem poprzez pełne włączenie się właśnie w ruch czasu lub ucieczkę w miejsca bezruchu. Dojrzały obraz humanistycznych rozterek literatury dał w swoich wierszach Daniel Naborowski, który zafascynował się teorią przemijania jako najważniejszym doświadczeniem człowieka. Unika więc skrajności, człowiek nie może przekroczyć własnych granic ...
Ściąga - ilość stron: 2
Zobacz pełną wersję ściągi

Strona 2 z 2
Poprzednia
Następna


Zonka.pl
O wydawnictwie | Kontakt | Regulamin | Zostań naszym autorem | Blog | Forum | Dinozaury | Zwierzęta | Dziewczyna | Galeria | Galerie
© 2009 - 2022 Wydawnictwo Dobre Ściągi
Dobre Ściągi - pisane przez polonistów profesjonalne wypracowania, opracowania i streszczenia lektur szkolnych.
Materiały do matury, ściągi, sciagi i wypracowania. Ściąga, sciaga do liceum i gimnazjum.
SmsKod
Aby wyświetlić pełną wersję ściągi
wymagane jest podanie kodu dostępu:
OK

Przepraszamy - przerwa techniczna
Wybrana ściąga: - Ilość stron ściągi:
Zamknij