Wydawnictwo Dobre Ściągi
Zwierzęta i Dinozaury
Szukaj ściągi:
Szukaj
Epoka
Autor
Lektura
Mikołaj Sęp Szarzyński
 
Jan Kochanowski to najwybitniejszy przedstawiciel polskiego renesansu. Uważany jest za ojca literatury polskiej. Bogata twórczość poety obejmuje przede wszystkim fraszki, pieśni i treny. Fraszki, uznane za arcydzieło gatunku są doskonałym odzwierciedleniem światopoglądu renesansowego i człowieka tego okresu, wszechstronnie wykształconego. Zarówno we fraszkach, jak i w pieśniach, Jan Kochanowski zawarł swą niezwykłą osobowość. ...
Ściąga - ilość stron: 4
Zobacz pełną wersję ściągi
W starożytności poeta uznawany był za istotę o podwójnej naturze, nie rozumianego przez tłumy. Taką koncepcję ukazywał w swych pieśniach jeden z największych rzymskich liryków Horacy. Motyw "exegi monumentum" (pomnik sobie stawiam trwalszy niż ze spiżu) zawarty w utworach Horacego to podstawa dla tych wszystkich koncepcji, które będą widziały w poecie osobę niezwykłą, ponad tłumami, tę, której talent i dzieło zapewnia nieśmiertelność. ...
Ściąga - ilość stron: 5
Zobacz pełną wersję ściągi
Mikołaj Sęp-Szarzyński żył w tym samym czasie co Jan Kochanowski. Wielu historyków literatury zalicza jednak jego twórczość do epoki baroku. Twórczość Sępa-Szarzyńskiego przynosi nowe spojrzenie na człowieka, na sens ludzkiej egzystencji w stosunku do tego, które miało miejsce w renesansie. W poezji Szarzyńskiego pojawiają się tony obce renesansowej pogodzie i radości życia. Poezja Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego jest zapowiedzią ...
Ściąga - ilość stron: 1
Zobacz pełną wersję ściągi
W przypadku twórczości Mikołaja Sępa Szarzyńskiego historycy literatury borykają się z problemem jednoznacznego jej zakwalifikowania do konkretnej epoki. Z jednej strony lata życia tego poety wskazują na dobę renesansu (warto pamiętać, że Szarzyński umarł wcześniej niż chociażby Kochanowski), z drugiej jednak zarówno forma jego wierszy (naszpikowanych jakże charakterystycznymi dla baroku przerzutniami, antytezami czy paradoksami), ...
Ściąga - ilość stron: 2
Zobacz pełną wersję ściągi
Mikołaj SĘP SZARZYŃSKI (ok. 1550-81) – urodził się w Zimnej Wodzie na Rusi pod Lwowem, przypuszczalnie w rodzinie protestanckiej. Zmarł młodo, pozostawiając tylko jeden, wydany pośmiertnie tomik wierszy Rytmy albo Wiersze polskie. Szarzyński początkowo uczył się we Lwowie, następnie – od roku 1565 – studiował na luterańskich uniwersytetach w Wittenberdze i Lipsku. Możliwe, że podróżował do Włoch jako dworzanin magnata Stanisława ...
Ściąga - ilość stron: 2
Zobacz pełną wersję ściągi
W utworach pisarzy żyjących w XVI wieku odnaleźć można różnorodność modeli życia ludzkiego, ideałów i porad. Różnorodność ta wynikała z tego, że w tym właśnie wieku istniały obok siebie różne wyznania i przekonania filozoficzne. Każde z nich propagowało jakiś wzorzec, według którego należało postępować i czerpało z zasobów własnych idei w kształtowaniu go. W tej pracy przedstawię trzy koncepcje życia ludzkiego zawarte ...
Ściąga - ilość stron: 2
Zobacz pełną wersję ściągi
Poezja Mikołaja Sępa Szarzyńskiego znacznie różni się od twórczości innych poetów renesansowych. Nie ma w niej tyle optymizmu i harmonii świata, co w twórczości np. Jana Kochanowskiego. W sonetach Szarzyńskiego widać już niepokój i brak pewności, co do losów człowieka i jego miejsca na ziemi. Być może właśnie te cechy poezji sprawiają, że uznaje się go za poetę pogranicza dwóch epok: renesansu i baroku. Sęp, historycznie rzecz biorąc, ...
Ściąga - ilość stron: 2
Zobacz pełną wersję ściągi

O wydawnictwie | Kontakt | Regulamin | Zostań naszym autorem | Blog | Forum | Dinozaury | Zwierzęta | Galeria | Galerie
© 2009 - 2024 Wydawnictwo Dobre Ściągi
Dobre Ściągi - pisane przez polonistów profesjonalne wypracowania, opracowania i streszczenia lektur szkolnych.
Materiały do matury, ściągi, sciagi i wypracowania. Ściąga, sciaga do liceum i gimnazjum.
SmsKod
Aby wyświetlić pełną wersję ściągi
wymagane jest podanie kodu dostępu:
OK

Przepraszamy - przerwa techniczna
Wybrana ściąga: - Ilość stron ściągi:
Zamknij