Wydawnictwo Dobre Ściągi
Zwierzęta i Dinozaury
Szukaj ściągi:
Szukaj
Epoka
Autor
Lektura
Władysław Reymont
 
Strona 1 z 6
Poprzednia
...
Następna
Władysław Reymont: "Chłopi". Geneza: Wielki wpływ na powstanie Chłopów miały zmiany zachodzące na polskiej wsi w II połowie XIX w. i dwa ważne wydarzenia historyczne z tego okresu: rabacja galicyjska z 1846 roku (chłopi pod dowództwem Jakuba Szeli ulegli podszeptom administracji austriackiej i uderzyli na dworki szlacheckie) oraz powstanie styczniowe z 1863 roku (chłopi nie przyłączyli się do walki). Postawa chłopów podczas ...
Ściąga - ilość stron: 3
Zobacz pełną wersję ściągi
"Chłopi" - bohaterowie utworu: Maciej Boryna Bogaty i zapobiegliwy gospodarz. Stanowi w powieści obraz idealnego chłopa: stateczny, zamożny, brał udział w powstaniu styczniowym. Tragedią, która go załamie, będzie nieudane małżeństwo z Jagną i konflikt z synem. Śmierć Boryny – podczas siewu, na polu – ma wymiar symboliczny, wręcz mitologiczny, wyobraża nieuchronne procesy natury, łączącej odradzanie się ...
Ściąga - ilość stron: 2
Zobacz pełną wersję ściągi
HANKA BORYNOWA Żona Antka, kobieta dzielna, walcząca z przeciwnościami losu. Pochodziła z biednej rodziny, małżeństwo z Boryną było dla niej wielkim awansem (trudno zrozumieć, dlaczego do niego w ogóle doszło), początkowo nie umiała odnaleźć się w nowej roli, pozycji. Skromna, bardzo pracowita, zapobiegliwa, dobra matka, niezmiennie wierna złemu mężowi, próbująca ratować rozpadające się nie z jej winy małżeństwo. Podczas ...
Ściąga - ilość stron: 2
Zobacz pełną wersję ściągi
MACIEJ BORYNA Najbogatszy chłop w Lipcach, pięćdziesięcioośmioletni dwukrotny wdowiec, ojciec czworga dzieci, mąż Jagny Paczesiówny. Mężczyzna jeszcze silny, zdrowy, który nie chce przepisać gospodarstwa (co równało się utracie dominującej pozycji zarówno w rodzinie, jak i wiejskiej społeczności) na syna Antka, co stanowi główną przyczynę napięć między nimi, jest w powieści sygnałem pokoleniowych konfliktów powszechnych ...
Ściąga - ilość stron: 2
Zobacz pełną wersję ściągi
ROCH Tajemniczy starzec z siwą, długą brodą, rodzaj przybywającego co pewien czas (jedyna postać w utworze spoza Lipiec) wiejskiego nauczyciela (wykształconego i doświadczonego), który budził wśród chłopów społeczną oraz narodową świadomość, był jakby opiekunem i przewodnikiem wiejskiej społeczności. Poszukiwany przez carską policję. Opowiadał i czytał chłopom książki, łagodził spory, doradzał. W całej strukturze ...
Ściąga - ilość stron: 2
Zobacz pełną wersję ściągi
Władysław Reymont - "Chłopi". Język w utworze. Język powieści stanowi przykład stylizacji językowej. W wielu partiach dzieła mamy do czynienia z jej odmianą – dialektyzacją. Nie jest to jednak autentyczna gwara chłopska, ale „język z punktu widzenia dialektologicznego mieszany, jaki w takiej postaci nie istnieje nigdzie, ale odpowiada doskonale »duchowi« języka ludowego, stanowi jakiś niby to typ »ogólnochłopski« ...
Ściąga - ilość stron: 1
Zobacz pełną wersję ściągi
W "Chłopach" można wyróżnić następujące rodzaje powieści: • Studium społeczne mające wartość dokumentu socjologicznego, przedstawiające codzienne życie i pracę chłopa. • Powieść narodowa o przemianach świadomości i budzeniu się narodowej tożsamości chłopów. • Studium psychologiczne (pogłębiona psychologia bohaterów, behawiorystyczne ukazanie charakteru Jagny). • Studium o moralności ...
Ściąga - ilość stron: 1
Zobacz pełną wersję ściągi

Strona 1 z 6
Poprzednia
...
Następna


O wydawnictwie | Kontakt | Regulamin | Zostań naszym autorem | Blog | Forum | Dinozaury | Zwierzęta | Galeria | Galerie
© 2009 - 2024 Wydawnictwo Dobre Ściągi
Dobre Ściągi - pisane przez polonistów profesjonalne wypracowania, opracowania i streszczenia lektur szkolnych.
Materiały do matury, ściągi, sciagi i wypracowania. Ściąga, sciaga do liceum i gimnazjum.
SmsKod
Aby wyświetlić pełną wersję ściągi
wymagane jest podanie kodu dostępu:
OK

Przepraszamy - przerwa techniczna
Wybrana ściąga: - Ilość stron ściągi:
Zamknij