Wydawnictwo Dobre Ściągi
Zwierzęta i Dinozaury
Szukaj ściągi:
Szukaj
Epoka
Autor
Lektura
Adam Asnyk
 
Adam Mickiewicz - "Oda do młodości". Utwór powstał w 1820 roku. W Wilnie bardzo szybko stał się wierszem-manifestem. Oda jest apostrofą młodości, której poeta przypisuje ogromną siłę. Młodość jest prawdziwą wartością, siłą, która ma wielki zasób uczuć. We wstępie utworu można odczytać pragnienie lotu, wzbicia się ponad ziemię bardzo wysoko. Ten lot dokonuje się w wyobraźni poety. Z wysokości obserwujemy Ziemię jako ...
Ściąga - ilość stron: 1
Zobacz pełną wersję ściągi
Adam Asnyk (1838-97), poeta. Pierwsze utwory ogłosił w latach 1864-65 na łamach lwowskiego "Dziennika Literackiego". W 1869 wydał pierwszy tom Poezji. Kolejne tomy były wydawane do 1894. W 1865 ukazał się pisany tercyną poemat Sen grobów. Asnyk był także autorem dramatów (np. Gałązka heliotropu, 1869; Przyjaciele Hioba, 1897), które jednak nie przyniosły mu popularności. Twórczość Adama Asnyka kojarzona jest z tragedią powstania styczniowego ...
Ściąga - ilość stron: 4
Zobacz pełną wersję ściągi
W przeciwieństwie do poprzednich epok, pozytywizm był okresem literackim zdecydowanie podporządkowanym prozie. Przyczyn zmiany w stosunku do poezji w drugiej połowie XIX wieku należy szukać w nowoczesnym programie "młodych", który zakładał przebudowę społeczną i cywilizacyjną. Zgodnie z tym programem literatura miała spełniać zadania utylitarne, aktualizujące i propagandowe. Takie warunki nie sprzyjały uprawianiu poezji, która ...
Ściąga - ilość stron: 3
Zobacz pełną wersję ściągi
O kształcie polskiej literatury okresu pozytywizmu zadecydowały wybitne utwory prozatorskie, w których cieniu pozostawała poezja. Z pewnością nie powstały wtedy wiersze na miarę Lalki, generalnie epokę uważa się za "niepoetycką". Gdy przypomnimy cele poznawcze stawiane przed literaturą w latach pozytywizmu, ówczesne rozumienie społecznych obowiązków pisarza, oczywiste stanie się, że znacznie lepiej do wypełniania owych funkcji była ...
Ściąga - ilość stron: 3
Zobacz pełną wersję ściągi
"DO MŁODYCH": Wiersz ten jest przykładem liryki inwokacyjnej. Autor kieruje się tu do młodego pokolenia, wzywając je do aktywnego udziału w budowaniu przyszłości, rozszerzania wiedzy, odkrywania tego, co dotąd nieznane. W ten sposób wiersz jest wyrazem aprobaty pozytywistycznego postępu. Jednocześnie autor podkreśla, iż współczesność wyrasta z przeszłości bez względu na to, jaką reprezentuje wobec niej postawę. Dlatego, ...
Ściąga - ilość stron: 1
Zobacz pełną wersję ściągi
Adam Asnyk, najwybitniejszy poeta polskiego pozytywizmu, kojarzy się czytelnikowi głównie z wierszami programowymi, z wierszami skonstruowanymi na kształt manifestów, w których ustosunkowywał się do kwestii następstwa i współistnienia epok (reagując na współczesny mu problem przełomu romantyczno-pozytywistycznego). Ale równie ważny w jego twórczości jest nurt krańcowo różny - to liryka miłosna, stanowiąca sporą ...
Ściąga - ilość stron: 2
Zobacz pełną wersję ściągi
Okres pozytywizmu charakteryzuje się w naszej literaturze odwrotem od poezji na rzecz prozy i święcącego wówczas tryumfy w całej Europie realizmu. Z jednej strony wiąże się to z faktem rozgoryczenia po klęsce powstania styczniowego - mesjanistyczno-wyzwoleńczą poezję romantyczną zaczęto oskarżać o krzewienie zgubnych postaw i zaślepianie narodu, z drugiej zaś odpowiada ogólnym tendencjom oraz programowi epoki - do szerzenia ...
Ściąga - ilość stron: 2
Zobacz pełną wersję ściągi

O wydawnictwie | Kontakt | Regulamin | Zostań naszym autorem | Blog | Forum | Dinozaury | Zwierzęta | Galeria | Galerie
© 2009 - 2024 Wydawnictwo Dobre Ściągi
Dobre Ściągi - pisane przez polonistów profesjonalne wypracowania, opracowania i streszczenia lektur szkolnych.
Materiały do matury, ściągi, sciagi i wypracowania. Ściąga, sciaga do liceum i gimnazjum.
SmsKod
Aby wyświetlić pełną wersję ściągi
wymagane jest podanie kodu dostępu:
OK

Przepraszamy - przerwa techniczna
Wybrana ściąga: - Ilość stron ściągi:
Zamknij